PILOTAŻ STANDARTÓW FUNKCJONOWANIA WTZ

PILOTAŻ STANDARTÓW FUNKCJONOWANIA WTZ

Nasz Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie  Otwarte Drzwi, jako jedyny z Warszawy, zakwalifikował się do pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej realizowanego w projekcie „AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” PO WER 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego

Wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością sprzężoną

Wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością sprzężoną

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zaprasza do przystąpienia do Projektu pod nazwą „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” i skorzystania z następujących form wsparcia: grupa wsparcia dla rodziców asystent osoby niepełnosprawnej w formie