Wolontariusze, stażyści, praktykanci… ludzie bezinteresownie niosący pomoc!!!

Wolontariat w WTZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi do powód do satysfakcji
Wolontariat w WTZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi do powód do satysfakcji

Wspomagają Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, w roku 2006 stanowili liczbę 300 osób. Jest to grupa ludzi o różnym statusie i wieku. Są wśród nich specjaliści wysokiej klasy, którzy bezinteresownie wspomagają nas wiedzą i doradztwem, wykonaniem dokumentacji technicznej, ekspertyzą i diagnozą. Są ludzie o dużych kompetencjach specjalistycznych, którzy prowadzą nieodpłatnie zajęcia z młodzieżą, opiekują się osobami niepełnosprawnymi i pomagają rozwiązywać ich nieraz bardzo skomplikowane sprawy życiowe.

Obecnie warsztaty stale wspiera grupa Wolontariuszy z XIII LO Lisa-Kuli, którzy prowadzą np. zajęcia z języków, wspierają nas w procesie rehabilitacji oraz w szeregu naszych działań. Najliczniejszą grupę stanowią studenci i młodzież szkół średnich.

Dla nich jest to znakomita szkoła życia i szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego. Dzięki ich pracy Stowarzyszenie może realizować tak wiele programów.

Siła naszej organizacji tkwi w ludziach, którzy ją tworzą i wspierają. Możesz się o tym przekonać ofiarując nam swój czas, optymizm, wiedzę.

Od czego zacząć?

Zanim skontaktujesz się z nami, zadaj sobie kilka pytań:

  1. z kim łatwiej nawiązujesz kontakty? – pracujemy z dziećmi, młodzieżą, osobami z niepełnosprawnością, bezdomnymi, bezrobotnymi.
  2. co chcesz robić w ramach wolontariatu? – w zależności od umiejętności i zainteresowania, możesz pomagać w nauce, rehabilitacji, opiece, wykonywać prace biurowe, informatyczne, uczyć języka obcego, itd.
  3. jak dużo czasu możesz poświęcić? – pracujemy przez 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku (w tym podczas ferii, wakacji, świąt).
  4. czego chcesz się nauczyć? – wolontariat jest sposobem nabywania umiejętności zawodowych, poznawaniem ciekawych osób, wykonywaniem pracy dającej wiele satysfakcji. Większość naszego zespołu zaczynała kontakt ze Stowarzyszeniem od wolontariatu.

Co oferujemy?

Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia, inspirującą atmosferę pracy, udział w ciekawych, nowatorskich projektach, pomoc potrzebującym, pracę w grupie, możliwość zawarcia ciekawych znajomości, zaświadczenie o odbytym wolontariacie wraz z referencjami.

Zasil nasze szeregi i zostań wolontariuszem Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.