Prace z masami plastycznymi, tworzenie form dekoracyjnych z użyciem szła...
Prace z masami plastycznymi, tworzenie form dekoracyjnych z użyciem szła…

Pracownia plastyczna pełni u nas dwojaką funkcję: z jednej strony jest ona polem do kreatywnych poszukiwań i ekspresji emocji, z drugiej zaś miejscem, gdzie powstają piękne prace, które w efekcie mają przede wszystkim budować poczucie sprawczości uczestników, stwarzać możliwości pokonywania swoich ograniczeń w procesie wspólnego tworzenia pracy oraz stawać się eksponatami na aukcjach i wystawach.

Charakter pracowni jest w dużej mierze uzależniony od osobowości instruktora i poszczególnych uczestników. Aktualnie prace koncentrują się wokół pracy z masami plastycznymi, tworzenia form dekoracyjnych z użyciem szła metodą fusingu, wykonywania prac wielkoformatowych.

Uczestnicy pracowni wspólnie z osobami pracującymi w pracowni krawiecko-rękodzielniczej w ramach tematycznych wycieczek odwiedzają muzea, galerie, wystawy, firmy i zakłady pracy chronionej, w których wykonywane są prace wymagające precyzji manualnej (np. galanteria papiernicza) itp.

Dodatkowo instruktor pracowni plastycznej jest osobą odpowiedzialną za koordynację działań związanych z produkcją kart okolicznościowych.