Program pracowni jest niezwykle zróżnicowany tak, aby jego realizacja umożliwiała osiąganie przez uczestników postępów w zakresie: koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej oraz rozwijania wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego.

Od 2006 r. ze względu na to, że udało nam się pozyskać środki na zakup pieca ceramicznego, zajęcia w pracowni zaczęły koncentrować się wokół prac o charakterze ceramicznym. Uczestnicy zapoznają się z procesem technologicznym, właściwościami gliny, metodami zdobnictwa oraz wypalania gotowych prac w piecu.

Zgodnie z celami, jakie towarzyszą pracy w tej pracowni uczestnicy biorą udział w wycieczkach tematycznych związanych z jej profilem. Odwiedzają głównie:

  • muzea
  • galerie
  • wystawy

Dodatkowo instruktor pracowni jest odpowiedzialny za takie prowadzenie zajęć, aby efektem procesu rehabilitacyjnego były również pełnowartościowe prace, które staramy się kilka razy w roku prezentować na aukcjach i wystawach organizowanych przez nas samych oraz przez inne organizacje wspierające osoby niepełnosprawne lub działające na rzecz sztuki.