KRS 00000 800 10

PRZEKAŻ 1,5% DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Niestety ich codzienność często bywa dramatyczną walką o podstawowe prawa człowieka. O siebie i swoich najbliższych; o posiłek, o ubranie, o prąd; o godność, o dumę, o poczucie własnej wartości; o życie. Przekazując odpis 1,5% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia nie pozostaniesz obojętny. I właśnie za to Ci DZIĘKUJEMY.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi działa od 27 lat. Od początku naszą misją jest skuteczne odpowiadanie na bieżące problemy społeczne.

Obecnie:

  • prowadzimy 14 placówek stacjonarnych dla osób z niepełnosprawnością (psychiczną, w tym intelektualną), bezrobotnych, dzieci i młodzieży z Pragi- Północ;
  • prowadzimy ponad 20 projektów aktywizujących dla tych grup osób;
  • dajemy pracę ponad 30 osobom z niepełnosprawnościami;
  • organizujemy wydarzenia i akcje społeczne.

Dzięki nam:

Osoby z niepełnosprawnością psychiczną, w tym intelektualną:

  • nie siedzą w domach, nawiązują nowe relacje, znajdują przyjaciół, partnerów życiowych; spędzają z nimi wspólne wakacje, realizują pasje i marzenia czyli NORMALNIE ŻYJĄ! – znajdują zatrudnienie na otwartym rynku pracy- zarabiają, czują się ważne i potrzebne;
  • mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy specjalistów: psychologa, asystenta, pracownika socjalnego, itp.;
  • po śmierci swoich opiekunów otrzymują wsparcie, zarówno emocjonalne jak i związane z kwestiami formalnymi; pomagamy znaleźć bezpieczny dom i zaplanować samodzielną przyszłość. Rodzice osób z niepełnosprawnością mają czas dla siebie, mogą pracować i realizować swoje pasje, otrzymują bezpłatne wsparcie specjalistów w tej trudnej sytuacji życiowej.

Dzieci i młodzież z terenu Pragi – Północ mogą zjeść ciepły posiłek, otrzymać wsparcie w nauce, spędzić ciekawie i bezpiecznie czas w otoczeniu rówieśników.

Osoby bezrobotne otrzymują pracę. Integrujemy społeczeństwo lokalne, co owocuje realną pomocą sąsiedzką i realizacją nowych inicjatyw.

Seniorzy – wsparcie żywnościowe i doraźna pomoc.

Kiedy mija czas na rozliczenie podatku?

Do 30 kwietnia 2023 r. jest czas na wysłanie zeznania podatkowego i wybór organizacji pozarządowej, której można przekazać swój 1,5 % podatku. Wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać KRS organizacji, której chcemy przeznaczyć nasz podatek. Wydaje się, że to niewielka suma, ale dla organizacji – szczególnie tych mniejszych bądź rzadko promowanych w mediach – ma ogromne znaczenie. Zebrane pieniądze organizacja może przeznaczyć jedynie na prowadzenie działalności pożytku publicznego, więc na pewno nie zostaną one zmarnowane!

W roku 2022 (zeznanie podatkowe za rok 2021) Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zebrało 50 934, 36 zł. Przeznaczyliśmy je głównie na czynsz i media lokalu -naszej siedziby głównej znajdującej się pod adresem: Targowa 82. Pozostałe środki zainwestowaliśmy w niezbędne, coroczne aktualizacje programów kadrowo-księgowych oraz naprawę stowarzyszeniowych busów (przewożących osoby z niepełnosprawnościami do ośrodków wsparcia). Im więcej pieniędzy zbierzemy, tym więcej potrzeb zapewnimy!

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pozyskane z odpisów 1,5% zasilą finansowanie programów i projektów rehabilitacyjnych, reintegracyjnych i prospołecznych. Dzięki nim wesprzemy jeszcze większą liczbę osób potrzebujących.