Początkowo zajęcia w tej pracowni sprowadzały się głównie do tworzenia okładek, zeszytów, notatników, estetycznych pudełek kartonowych, oprawiania dokumentów (bindowania, zszywania, klejenia). Aktualnie wiedza i umiejętności zdobywane przez Uczestników pracowni komputerowej dotyczą głównie zagadnień związanych z komputerem, Internetem, urządzeniami peryferyjnymi.

Odkąd udało nam się pozyskać sprzęt komputerowy nasza praca stała się zdecydowanie bardziej różnorodna i atrakcyjna. Pomimo tego, że większość osób z niepełnosprawnością intelektualną ma trudności z czytaniem i pisaniem, komputer stwarza możliwości przezwyciężenia swoich ograniczeń. Osoby pracujące w tej pracowni zdobywają umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, prostym programem graficznym oraz bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu.

Bardzo istotnym efektem naszej wspólnej pracy jest nie tylko pozyskiwanie konkretnych umiejętności i poszerzanie swoich horyzontów myślowych, ale również znaczący wzrost poczucia własnych kompetencji, wartości oraz świadomości wykonywania zadań wysoko sytuowanych w hierarchii społecznej. W ramach pracowni odbywają się systematyczne wycieczki zawodoznawcze, w ramach których uczestnicy mają okazję poznać swoje potencjalne miejsca pracy zarówno na chronionym, jak i otwartym rynku pracy. Odwiedzamy m.in.: drukarnie, redakcje dzienników lokalnych i ogólnopolskich, zakłady poligraficzne oraz firmy zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego.