Trening ekonomiczny uczy wartości pieniądza, gospodarowania dochodem, dokonywania przemyślanych zakupów, przekazuje podstawy wiedzy ekonomicznej.

Trening ekonomiczny służy do rozwijania umiejętności wykorzystania czynności życia codziennego w zakresie:

  • kształtowania i podtrzymywania orientacji w wartości pieniądza i towaru
  • umiejętności planowania wydatków wedle swoich potrzeb i możliwości;
  • nauka gospodarowania pieniędzmi, orientacji w cenach towarów i usług;
  • planowanie najpotrzebniejszych zakupów, wybór sklepu pod względem cenowym;
  • planowanie wydatków na cały miesiąc, oszczędne gospodarowanie budżetem oraz racjonalne wydawanie pieniędzy (wydatki stałe, takie jak czynsz za mieszkanie i inne opłaty związane z utrzymaniem domu);
  • wybieranie sprzętów AGD pod względem oszczędności energii;
  • nauka podstawowych pojęć ekonomicznych takich jak: pieniądz, wartość pieniądza, nominały (bilon, banknot), jak rozróżnić fałszywe pieniądze, deficyt budżetowy, inflacja, popyt, podaż, cena netto, cena brutto, podatek VAT i ich rodzaje, barter, bank, weksel, konta bankowe, lokaty i ich rodzaje, różne formy płatności.

Trening ekonomiczny jest potrzebny, by jak najpełniej uczestnicy naszych warsztatów mogli uczestniczyć w życiu społecznym i by uzyskali jak największą własną samodzielność oraz zaradność życiową.

 

Podstawy wiedzy o ekonomii - trzeba wiedzieć!
Podstawy wiedzy o ekonomii – trzeba wiedzieć!