Zaczęła funkcjonować w grudniu 2004. Udało nam się wyposażyć pracownię w taki sposób, że spełnia wymogi w pełni profesjonalnego biura i stwarza uczestnikom możliwość kształtowania szeregu umiejętności:

  • technicznych: obsługa telefonu, faksu, ksero, laminatora, nożyc biurowych, termobindownicy, sposoby obiegu dokumentów, ich porządkowanie i segregowanie, ewidencjonowanie korespondencji;
  • społecznych: zdolności współdziałania w realizacji zadań grupowych, odpowiedzialności za wykonywanie zadań indywidualnych i zespołowych, zasady organizacji miejsca pracy, standardy obsługi klienta, elementy savoir-vivre’u;
  • osobistych: umiejętności komunikacyjne i asertywne, budowanie adekwatnego obrazu własnych możliwości oraz szczególnej dbałości o zewnętrzny wizerunek własnej osoby.

Ponieważ nasze WTZ nie posiadają własnego sekretariatu – pracownia administracyjno-biurowa przejęła taką właśnie funkcję, stając się tym samym „poligonem doświadczalnym” dla kolejnych uczestników w procesie zdobywania zawodowych umiejętności pomocnika administracyjno-biurowego.

W ramach swoich zadań Uczestnicy pracowni administracyjno-biurowej biorą udział w wycieczkach z zakresu aktywizacji zawodowej. Odwiedzają głównie:

  • urzędy pocztowe;
  • banki;
  • urząd miasta i jego poszczególne biura;
  • powiatowy urząd pracy;
  • profesjonalne biura i sekretariaty.