Lubisz pomagać?

Poszukujesz atrakcyjnego wolontariatu?

Oferujemy możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia, inspirującą atmosferę pracy, udział w ciekawych, nowatorskich projektach, pomoc potrzebującym...

Wolontariat

Wspomóż nasz ośrodek kwotą pieniężną

Pomyśl, że możesz pozytywnie wpłynąć na proces rehabilitacji naszych uczestników. Jesteśmy całkowicie transparentni wobec przekazywanych darowizn.

Darowizna

Pracownie

Działania składające się na proces rehabilitacji społecznej i zawodowej WTZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi tworzą spójną strukturę, w której podstawowe miejsce zajmuje terapia zajęciowa. Odbywa się ona w pięciu pracowniach.

Pracownia gospodarstwa domowego
Pracownia komputerowa
Pracownia plastyczna

Zależnie od rodzaju pracowni uczestnicy doskonalą umiejętności porządkowe, rozbudzają wrażliwość estetyczną, kształtują sprawność manualną, mają okazję do swobodnej ekspresji emocjonalnej, uczą się obsługi komputera, organizacji miejsca pracy, podnoszą swój poziom umiejętności społecznych.

Pracownia biurowo-administracyjna
Pracownia ceramiczna

Aktywizacja zawodowa - nasze zadanie

Aktywizacja Zawodowa

Praca zawodowa ma dla wielu ludzi duże znaczenie, często stanowi główny sens życia.Nasi uczestnicy chcą prowadzić aktywne życie, w tym także zawodowe, rozwijać i realizować swoje plany, aspiracje. Praca staje się dla nich sposobem na integrację społeczną, zapobiega społecznemu wykluczeniu...

Czytaj więcej

Nasi uczestnicy

Jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj jestem, że się uczę, że jestem sekretarzem, ze mam swoją funkcję, że pracuję. Nie chciałbym być w innej placówce, tutaj jest mi najlepiej!

Aleksander Orliński Sekretarz Rady Społeczności WTZ

Jestem aktorem, zarabiam pieniądze, to mój zawód, moja pasja, jestem naprawdę szczęśliwy i chciałbym móc występować jak najdłużej.

Grzegorz Brandt Uczestnik WTZ

ZAJĘCIA DODATKOWE

Geografia

Geografia

Zajęcia z geografii przygotowane zostały dla osób, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania lub uzupełniać braki z wiedzy geograficznej.

Nauka języka

Nauka języka

Język obcy jest postrzegany jako przydatne narzędzie do zdobywania wiedzy na inne tematy lub porozumiewania się z innymi ludźmi – nie jak problem do przezwyciężenia.

Edukacja seksualna

Edukacja seksualna

Program zajęć obejmuje tematy z zakresu zdrowego stylu życia z uwzględnieniem programu edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS.

Pantomima

Pantomima

Pantomima to rodzaj przedstawienia, w którym aktor (mim) nie używa głosu, tylko odgrywa przedstawienie używając ruchu, mowy ciała i gestów.

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe

W każdy poniedziałek uczestnicy naszych warsztatów mają możliwość skorzystania z zajęć sportowych w hali podczas, których grają w piłkę nożną.

Basen

Basen

W każdy piątek uczestnicy naszych warsztatów mają możliwość skorzystania z zajęć sportowych na basenie.

Zajęcia literackie

Zajęcia literackie

Uczestnicy trenują charakter pisma i precyzję kreślenia liter ćwicząc swój podpis lub wypełniając kwestionariusz osobowy.

Trening ekonomiczny

Trening ekonomiczny

Trening ekonomiczny uczy wartości pieniądza, gospodarowania dochodem, dokonywania przemyślanych zakupów, przekazuje podstawy wiedzy ekonomicznej.

Zajęcia muzyczne

Zajęcia muzyczne

Muzyka towarzyszy ludzkości od zarania dziejów i stanowi ważny element naszego życia, dzięki któremu jest ono piękniejsze.