Pantomima to rodzaj przedstawienia, w którym aktor (mim) nie używa głosu, tylko odgrywa przedstawienie używając ruchu, mowy ciała i gestów.

Od niedawna i w naszej placówce prowadzone są zajęcia z pantomimy, które cieszą się sporym zainteresowaniem uczestników. Większość zajęć odbywa się przy zastosowaniu specjalnej muzyki relaksacyjnej, aktywizującej, czy też stymulującej wyobraźnię.

Energia mima musi się cały czas przemieniać, tak jak głos u śpiewaka. Treść jest ważna, ale sposób jej ukazywania jest ważniejszy. Treść może być niezmiernie prosta. Czy w tej prostocie będzie głębia i siła, zależy już od pokazującego. Ponieważ mim świadomie zrezygnował ze słów, powinien pokazywać samą istotę, którą trudno wyrazić słowami. Wymaga ona od widza większego wysiłku wyobraźni i intelektu, dlatego jest w pewnym sensie sztuką elitarną i światową.

 

Pantomima: treść jest ważna, ale sposób jej ukazywania jest ważniejszy
Pantomima: treść jest ważna, ale sposób jej ukazywania jest ważniejszy