Nasz Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie  Otwarte Drzwi, jako jedyny z Warszawy, zakwalifikował się do pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej realizowanego w projekcie „AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” PO WER 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji pilotażu obejmuję 12 miesięcy – od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

W maju 2022 roku, we współpracy z partnerami projektu ze strony PFRON oraz PSONI, rozpoczęliśmy nasze działania w celu wprowadzania tych Standardów.

Celem wprowadzenia Standardów jest:

· Podniesienie jakości i skuteczności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej,

· Przyjęcie prawa do samostanowienia uczestników WTZ za kluczową zasadę działania warsztatów na każdym etapie pobytu,

· Wzmocnienie prozatrudnieniowej roli WTZ,

· Ujednolicenie metod działania na etapie diagnozy, tworzenia i realizacji indywidualnych programów rehabilitacji oraz oceny postępów uczestników,

· Wzmocnienie współpracy WTZ z otoczeniem,

· Podniesienie kwalifikacji kadry merytorycznej WTZ.

 

W ramach pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 64 946,03 zł na dostosowanie pomieszczeń i niezbędne wyposażenie do prowadzenia terapii  zgodnie z wypracowanymi Standardami.

 

Wartość projektu

Na realizację projektu przeznaczono kwotę 39 210 065,84 zł, z czego 33 046 243,49 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji na temat projektu na witrynie PFRON

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/informacje-o-projekcie/

 

 

 

PILOTAŻ STANDARTÓW FUNKCJONOWANIA WTZ