Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zaprasza do przystąpienia do Projektu pod nazwą „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” i skorzystania z następujących form wsparcia:
🔹grupa wsparcia dla rodziców
🔹asystent osoby niepełnosprawnej w formie przerwy regeneracyjno – wytchnieniowej dla rodziców/opiekunów
🔹pobyt w mieszkaniu interwencyjno – wytchnieniowym
🔹wsparcie zespołu zawodowego (doradca zawodowy, trener pracy) w poszukiwaniu pracy.
Dodatkowo, organizowane są konsultacje z prawnikiem, dietetykiem, neurologopedą oraz seksuologiem.
Powyższe formy wsparcia realizowane są w ramach projektu do końca sierpnia 2022r.
🔸Ponadto, do końca lutego 2022r., w ramach zadania „Zabezpieczenie prawno-finansowe osób z niepełnosprawnością intelektualną”, możliwe są konsultacje z przedstawicielami Kancelarii Radców Prawnych.
Rekrutacja prowadzona jest w Punkcie Informacyjno – Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na ul. 11 Listopada 15B (obecnie poniedziałki i piątki), po uprzednim umówieniu terminu pod nr tel. 887 874 192.
Informacji o możliwych formach wsparcia, oraz sposobie rekrutacji do Projektu, udziela:
📞koordynator Projektu z ramienia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi – nr tel. 570 705 488
📞koordynator PIKONI – nr tel. 724 252 234.
——————————————————–
„Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością sprzężoną