Szanowni Państwo,

informujemy, że m.st. Warszawa realizuje Program Opieka Wytchnieniowa – Moduł II – opieka całodobowa.

Celem Programu jest:

-wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Do kogo skierowane są usługi wytchnieniowe w formie wsparcia całodobowego?

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.
Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?
1️⃣Zapoznaj się z zasadami realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022
2️⃣Zapoznaj się z regulaminem Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022.
3️⃣Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu:

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

ul. Sternicza 125
01-350 Warszawa
Osoba do kontaktu – Beata Gozdek
Tel. 22 665 22 39 wew. 102
e-mail: sekretariat@dpskombatant.waw.pl
Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”

ul. Bohaterów 46/48
03-007 Warszawa
Osoba do kontaktu – Justyna Zarecka
Tel. 786 856 726
e-mail: socjalni@dpspodbrzozami.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 15.30

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie: Opieka wytchnieniowa w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 – Wsparcie (um.warszawa.pl)
Usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 są finansowane ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy
Program Opieka Wytchnieniowa – Moduł II