Stowarzyszenie Otwarte Drzwi informuje, że w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 do 25 marca zawieszamy prowadzenie następujących działań:
  Zakładu Aktywności Zawodowej Galeria „Apteka Sztuki”: galeria@aptekasztuki.eu
  Warsztatów Terapii Zajęciowej: wtz@otwartedrzwi.pl
  Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB: n.zawada@otwartedrzwi.pl
  Ośrodka Wsparcia PARTNERZY: partnerzy@otwartedrzwi.pl
  Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością: ochota@otwartedrzwi.pl
  Punktu Konsultacyjno – Doradczego: nie przyjmujemy uczestników na wizyty w trybie stacjonarnym, tel. 506 516 812
  „Klubu Za Bramą” – Centrum Integracji Osób z Niepełnosprawnością:
www.facebook.com/klubzabrama
  Mieszkania Chronionego-Treningowego: k.sobon@otwartedrzwi.pl
  Mieszkania Interwencyjno-Wytchnieniowego: k.sobon@otwartedrzwi.pl
  Świetlicy „Mały Książę”: k.galas@otwartedrzwi.pl
  Praski Kokon: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl
  Agencji Zatrudnienia: i.graczyk@otwartedrzwi.pl
  Programu prac społecznie-użytecznych: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl
 Kuchni Czerwony Rower: a.olek@otwartedrzwi.pl
 warsztatów grupowych.
Nie rezygnujemy jednak ze świadczenia usług, jesteśmy do Państwa dyspozycji w formie zdalnej. Zachęcamy do kontaktu poprzez mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl, m.perkowska@otwartedrzwi.pl i telefon: tel. 22 619 85 01, 509492870.
#zostańwdomu