Zajęcia z geografii przygotowane zostały dla osób, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania lub uzupełniać braki z wiedzy geograficznej.

Cele ogólne zajęć:

  • rozbudzanie wśród uczestników zainteresowania geografią, wykrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia,
  • podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej uczniów i umiejętności jej stosowania w działaniu praktycznym,
  • ogólny rozwój sprawności umysłowej i zdolności poznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem myślenia oraz uzdolnień twórczych,
    rozwój motywacji i zainteresowań poznawczych, społecznych, estetycznych,
  • ukształtowanie umiejętności współdziałania w różnego rodzaju grupach i wspólnotach.
Zajęcia geograficzne
Zajęcia geograficzne