Działania składające się na proces rehabilitacji społecznej i zawodowej WTZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi tworzą spójną strukturę, w której podstawowe miejsce zajmuje terapia zajęciowa. Odbywa się ona w pięciu pracowniach:

  1. Gospodarstwa domowego
  2. Plastycznej
  3. Ceramicznej
  4. Komputerowej
  5. Administracyjno-biurowej