Grupy Wsparcia

Grupy Wsparcia

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością sprzężoną do udziału w bezpłatnych spotkaniach grupy wsparcia. Korzyści z udziału w grupie wymiana doświadczeń pomoc w zrozumieniu swojej sytuacji odbudowanie równowagi emocjonalnej poszerzenie własnej samoświadomości wsparcie w procesie

Warsztaty Pogłębionego Słuchania – wernisaż wystawy

Warsztaty Pogłębionego Słuchania – wernisaż wystawy

W czwartek 9 stycznia, w Muzeum Fryderyka Chopina odbył się wernisaż wystawy podsumowującej roczną pracę Warsztatu Pogłębionego Słuchania. Były to interdyscyplinarne zajęcia uwrażliwiające na świat dźwięków. Nasi uczestnicy przeszli cały cykl Warsztatów w 2019 r., poznali podstawowe terminy muzyczne takie

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych  z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zaprasza Rodziców/Opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju do udziału w  projekcie: W ramach projektu realizowane będą następujące działania: utworzenie Punktu Informacyjno – Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI) w Warszawie przy ul.