Dlaczego warto?

1. Powód do satysfakcji – w prosty sposób zmniejszasz ubóstwo i wykluczenie społeczne
2. Przykład dla innych – możesz pokazać, że jesteś wrażliwy na krzywdę i niesprawiedliwość
3. Pewność – przekazane środki i dobra zostaną adekwatnie i prawidłowo zagospodarowane.

Jak to zrobić?

Darowizny Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi może przekazywać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Przedmiotem darowizny mogą pieniądze, nieruchomości i dobra ruchome, a także prawa.

Darowizna jest ważna jeśli jest przekazana na konto Stowarzyszenia. W przypadku nieruchomości potwierdzona umową notarialną, w przypadku dóbr ruchomych umową darowizny.

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą odliczyć darowizny od postawy opodatkowania do 6%. Spółki prawa handlowego mogą odliczyć darowizny do 10% uzyskanego dochodu.

Wybierz jedną z kwot przekazywanej darowizny:
150 zł
50 zł
30 zł
Chcę osobiście wybrać inną kwotę darowizny