Język obcy jest postrzegany jako przydatne narzędzie do zdobywania wiedzy na inne tematy lub porozumiewania się z innymi ludźmi – nie jak problem do przezwyciężenia.

Sama nauka może być fascynującą przygodą, czasem spotkań i tworzenia się przyjaźni bez barier. Język obcy otwiera świat, pozwalając na oswojenie się z inną kulturą, sposobem myślenia i zachowania, oraz stylem życia.

Nauka języków obcych odbywa się w ramach zajęć praktycznych prowadzonych według autorskich programów. Nasi podopieczni maja możliwość korzystania z zajęć z j. angielskiego i j. rosyjskiego. Beneficjenci poznają podstawowe pojęcia i zwroty, nazwy liczb dni tygodnia oraz miesiąca itp. Zajęcia są też okazją do poznania się z tradycjami i zwyczajami kultur anglojęzycznych oraz wschodnich.

 

Zajęcia językowe w WTZ
Zajęcia językowe w WTZ