Prosimy o zapoznanie się z prezentacją dotycząca systemu wsparcia mieszkańców Warszawy w okresie epidemii koronawirusa –  propozycja Urzędu m.st.Warszawy z dnia 19.03.2020.

Znajdą Państwo informacje na temat:

  • Przygotowanie mieszkańców Warszawy do izolacji i bezpiecznego spędzenia tego czasu
  • Rozwijanie samopomocy sąsiedzkiej i wsparcia sąsiedzkiego
  • Pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom w zakresie  żywności i leków
  • Wspieranie lokalnych dostawców i przedsiębiorczości
  • Wspieranie osób w trudnej sytuacji psychicznej

SYSTEM WSPARCIA #WARSZAWAPOMAGA19.03

Urząd m.st. Warszawy
System wsparcia dla mieszkańców Warszawy
Tagi: