Już jutro nasza reprezentacja: Pani Natalia, Pan Jan oraz Pan Krzysztof wezmą udział w konkursie „Być Eko”, który odbędzie się się w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu A w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27a. Założeniem Konkursu Wiedzy Ekologicznej „ Być Eko” jest kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska oraz poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska i ekologii przyrody. Konkurs skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników ośrodków rehabilitacyjnych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.


„Być Eko”