W tym roku, po raz pierwszy, uczestnicy Konkursu Kucharz Doskonały mogli wziąć udział w warsztatach szkoleniowych z Panem Jakubem Kuroniem – znakomitym kucharzem, szefem kuchni, szkoleniowcem. Warsztaty odbyły się 25 kwietnia 2019 w przestrzeni przedsiębiorstwa społecznego Kuchni „Czerwony Rower” prowadzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. W warsztatach udział wzięli uczestnicy przygotowujący się do Konkursu, jak i ich opiekunowie.

Warsztaty szkoleniowe z Jakubem Kuroniem