,,Klub za Bramą” to nowa inicjatywa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi – miejsce aktywności społecznej 20 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym głównie z niepełnosprawnością intelektualną, uzupełniającym w godzinach popołudniowych bądź w weekendy ofertę rehabilitacji świadczonej w placówkach dziennego pobytu.

Zadaniem zajęć i aktywności organizowanych w klubie jest ograniczenie wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, samodzielności życiowej oraz integracji ze środowiskiem lokalnym w różnego rodzaju aktywnościach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, sportowych i turystycznych.

Oferta zajęć obejmuje:

  • Warsztaty rozwojowe (ceramiczne, fotograficzne, sportowe, plastyczne, rękodzielnicze, sportowe, taneczne),
  • Zorganizowane aktywności kulturalno – edukacyjno – rozrywkowe w środowisku,
  • Grupa wsparcia i konsultacje z psychologiem,
  • Działania na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym,
  • Wyjazdy integracyjne;

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w przedziale wiekowym 20 – 50 lat, mieszkających na terenie Warszawy, które chciałyby w twórczy, inspirujący sposób spędzać swój wolny czas.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu, Elwirą Polanowską, pod numerem telefonu 793 394 023 bądź mailowo e.polanowska@otwartedrzwi.pl.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi od 1.12.2018 r. do 30.11.2021 r. i współfinansowany ze środków Urzędu m. st. Warszawy.

,,Klub za Bramą” Centrum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami