Kucharz Doskonały 2015

Celem Konkursu Kucharz Doskonały jest wyrównanie szans oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jego adresatami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi oraz specjaliści przygotowujący Uczestników do udziału w Konkursie. To jedno z wielu przedsięwzięć Stowarzyszenia Otwarte Drzwi adresowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez ten czas dokładamy starań, aby poszukiwać kreatywnych i przeciwdziałających rutynie sposobów realizacji tradycyjnych form rehabilitacji tej grupy osób.