Program zajęć obejmuje tematy z zakresu zdrowego stylu życia z uwzględnieniem programu edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS.

Opiera się na autorskich pomocach edukacyjnych opracowanych przez członków Rady Programowej WTZ. Celem realizacji warsztatów jest potrzeba podniesienia świadomości zdrowotnej uczestników, wykształcenie nawyków aktywnego i zdrowego stylu życia.

Tematyka zajęć obejmuje m. in. związki między dbałością o jakość życia, a zdrowiem fizycznym, psychicznym i społecznym. Uczestnicy WTZ mają możliwość zapoznania się z czynnikami, które wpływają korzystnie (oraz niekorzystnie) na zdrowie człowieka. W ramach zajęć zwracano uwagę na znaczenie aktywności ruchowej dla osiągania kondycji psychofizycznej i społecznej człowieka.

 

Życie seksualne człowieka to ważny aspekt jego zdrowia
Życie seksualne człowieka to ważny aspekt jego zdrowia